This virtual walk has been produced with the financial assistance of the European Union, under the ENI CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020
Wirtualny spacer został wyprodukowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
Funded by
the European Union


POWIAT ŁĘCZYŃSKI / ŁĘCZNA COUNTY